Bemærk at vores hjemmeside har fået ny lokalitet - som vanligt 45811505.dk, men man sendes videre til laegernevammen.co.uk

Vi holder sommerferielukket i ugerne 27, 28 og 29.

Fra den 1. juli t.o.m. 19. Juli.

Byens øvrige læger dækker for os ved akut sygdom i de uger.

Følg evt. vejledningen på vores telefonsvarer.

Efter ferien er vi tilbage igen, mandag den 22. juli

Lægerne Vammen

Sundhedsforsikringer

Her følger en kortfattet vejledning i sagsgangen, når du ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring.

Henvisning til en behandling

Det er lægen, som vurderer, om der er lægelig grundlag/indikation for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning. Dette gælder uanset, om patienten har en sundhedsforsikring eller ej.

Hvis lægen vurderer, at der er grundlag for at henvise til et offentlig behandlingstilbud (herunder også fysioterapi), udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge henvisningen i det offentlige system eller via en sundhedsforsikring.

Patienten har en sundhedsforsikring og får en kopi af henvisningen.

Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse, medgives patienten en kopi af henvisningen.

Henvender patienten sig efter konsultationen og efter udstedt henvisning og oplyser, at han vil bruge sin private sundhedsforsikring, udskrives henvisningen og kan afhentes af patienten ved henvendelse i Lægehuset. Denne kontakt er sygesikringen uvedkommende, og SKAL således betales af enten patienten eller forsikringsselskabet; prisen er en privat konsultation (se prisen her).

Sundhedsforsikringen ønsker ydeligere oplysninger

Hvis der ikke er udstedt en henvisning, eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation bruges den aftalte attest FP 710 – sundhedsforsikringsattest.

Anmodningen om denne attest, FP 710, SKAL komme fra forsikringsselskabet skriftligt eller pr. mail.

Ønsker patienten en såkaldt frihåndserklæring, dvs. at lægen efter patientens ønske forfatter en helbredserklæring uden foreliggende skriftlig anmodning fra tredje part (f.eks forsikringsselskabet), så sker dette for patientens regning efter vedgået tid (privat konsultationer a 15 min varighed). Det kan ikke på forhånd garanteres, at en frihåndsattest er fyldestgørende, derfor anbefales anvendelse af den dertil mere egnede FP 710.

Når det offentlige ikke har et behandlingstilbud – men din sundhedsforsikring har

Du ønsker en udredning eller behandling, eller dit forsikringsselskab giver mulighed for anden behandling, som ikke er dækket af den offentlig sygesikring, f.eks. kranio-sakral terapi, massage, akupunktur eller psykologsamtaler (samtale med psykolog i forbindelse med stress, skilsmisse eller andre tilstande, som ikke tillader almindelig psykologhenvisning).

En anden situation, som også hører under dette punkt, er det tilfælde, hvor du som patient ønsker en behandling eller udredning, som din læge efter bedste faglig vurdering ikke kan se nogen grund til at henvise dig til. Én af opgaverne som praktiserende læge er netop at skelne mellem hvad der er nødvendig og ikke-nødvendig udredning og behandling.

I begge tilfælde kan du vælge at kontakte dit forsikringsselskab og anmode dem direkte om behandling. Såfremt forsikringsselskabet ønsker en lægelig udtalelse om helbredsproblemet, skal forsikringsselskabet rette skriftlig henvendelse til vores lægehus med anmodning om helbredsoplysninger. Der skal samtidig være vedlagt en samtykkeerklæring underskrevet af dig, hvoraf det fremgår, at vi må sende helbredsoplysninger til sundhedsforsikringen. Sundhedsforsikringens lægekonsulent vil herefter foretage en vurdering af om din helbredsklage eller dit ønske er dækket af forsikringen.

Lægehuset fraråder, at du som patient efterkommer et forsikringsselskabs krav om at du selv beder Lægehuset om udlevering af hel eller delvis udskrift af din journal ved ansøgning om hjælp fra sundhedsforsikringen til et specifikt helbredsproblem, fordi du risikerer at videregive oplysninger om dit generelle helbred eller andre helbredsproblemer til forsikringsselskabet, som går ud over, hvad der må siges at være nødvendig viden for sagsbehandlingen af din sag. Forsikringsselskabet kan altid anmode Lægehuset om lægelig oplysninger via en særlig anmodningsattest; ved udarbejdelse af disse sikre vi dig, at kun oplysninger, som er relevante i forhold til dit specifikke helbredsproblem bliver videresent til forsikringsselskabet.

En lægelig udtalelse til dit forsikringsselskab er i denne situation ikke dækket af den offentlige sygesikring, og Lægehuset kræver derfor betaling i form af privat honorar efter vedgået tid. Regningen skal således enten betales af dig eller af dit forsikringsselskab. Medbringer du en forsikringsanmodning fra dit forsikringsselskab, så sender vi regningen direkte til dem, – og du skal ikke selv betale.

BESTIL TID ONLINE

Under “Selvbetjening” kan du bestille tid til konsultation, kommunikere med lægen og forny recepter.

Bestil tid online

_______________________________________

HANDICAPFORHOLD

Der er handicapparkering på grunden og handicaprampe til døren.
Vi har desuden handicapvenlig dørbredde, ingen bundkarm og handicaptoilet i klinikken.

_______________________________________

TELEFONTIDER

Alle ugens dage:
Læge 8-9. Sekretær 9-12 og 13-14

_______________________________________

KONSULTATIONSTIDER

Konsultation alle ugens dage efter aftale.

Lægevisiteret af 2-3 læger ved telefonen alle hverdage kl. 8-9. Efterfølgende af lægesekretær med læge adgang og akutte tider.