Bemærk at vores hjemmeside har fået ny lokalitet - som vanligt 45811505.dk, men man sendes videre til laegernevammen.co.uk

Vi holder sommerferielukket i ugerne 27, 28 og 29.

Fra den 1. juli t.o.m. 19. Juli.

Byens øvrige læger dækker for os ved akut sygdom i de uger.

Følg evt. vejledningen på vores telefonsvarer.

Efter ferien er vi tilbage igen, mandag den 22. juli

Lægerne Vammen

Smertemedicin og nervemedicin

Kørekort

Der er kommet skærpede regler for, hvornår det er tilladt at føre køretøj når man indtager afhængighedsskabende lægemidler. Man må ikke føre motorkøretøj når man indtager benzodiazepiner med halveringstid over 10 timer. Man må heller ikke føre motorkøretøj, hvis man indtager korttidsvirkende morfinlignende smertestillende som tramadol, ketogan, morfin og kodein (kodein mere end 10 mg per dosis).

Ovenstående gælder både ved fast behandling og ved “behovs”-behandling, hvor præparaterne kun indtages en gang imellem (grænsen går ved 20 doser per år). Reglerne kan læses i følgende link under punkt 7: Punkt 7

I patienthåndbogen er der også en vejledning om medicin i forhold til kørekort:

Vejledning

Ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner).

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og KUN til 1 måned af gangen. Receptfornyelse kan derfor ikke længere ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Vejledningens tekst kan læses på følgende link under punkt 2.2.1: Vejledning

Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation i lægehuset.

Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som på en god måde forklare baggrunden for dette tiltag. De væsentligste punkter er refereret her:

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner). Vejledningen anbefaler at bruge: – sovemedicin i højst 1-2 uger – angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret.

Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

Bivirkninger: De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er: – svimmelhed – døsighed – hukommelsesbesvær – koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er: – angst – uro – søvnbesvær

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.

BESTIL TID ONLINE

Under “Selvbetjening” kan du bestille tid til konsultation, kommunikere med lægen og forny recepter.

Bestil tid online

_______________________________________

HANDICAPFORHOLD

Der er handicapparkering på grunden og handicaprampe til døren.
Vi har desuden handicapvenlig dørbredde, ingen bundkarm og handicaptoilet i klinikken.

_______________________________________

TELEFONTIDER

Alle ugens dage:
Læge 8-9. Sekretær 9-12 og 13-14

_______________________________________

KONSULTATIONSTIDER

Konsultation alle ugens dage efter aftale.

Lægevisiteret af 2-3 læger ved telefonen alle hverdage kl. 8-9. Efterfølgende af lægesekretær med læge adgang og akutte tider.