Bemærk at vores hjemmeside har fået ny lokalitet - som vanligt 45811505.dk, men man sendes videre til laegernevammen.co.uk

Vi holder sommerferielukket i ugerne 27, 28 og 29.

Fra den 1. juli t.o.m. 19. Juli.

Byens øvrige læger dækker for os ved akut sygdom i de uger.

Følg evt. vejledningen på vores telefonsvarer.

Efter ferien er vi tilbage igen, mandag den 22. juli

Lægerne Vammen

Uddannelseslæger i klinikken

Klinikken varetager videreuddannelse af læger under speciallægeuddannelse.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik. Uddannelseslægen modtager dagligt supervision i klinikken.

Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken i alt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb.

Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer først ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold her i praksis og klinikophold i sygehusregi.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er, at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

Vi håber, I vil tage godt imod dem.

BESTIL TID ONLINE

Under “Selvbetjening” kan du bestille tid til konsultation, kommunikere med lægen og forny recepter.

Bestil tid online

_______________________________________

HANDICAPFORHOLD

Der er handicapparkering på grunden og handicaprampe til døren.
Vi har desuden handicapvenlig dørbredde, ingen bundkarm og handicaptoilet i klinikken.

_______________________________________

TELEFONTIDER

Alle ugens dage:
Læge 8-9. Sekretær 9-12 og 13-14

_______________________________________

KONSULTATIONSTIDER

Konsultation alle ugens dage efter aftale.

Lægevisiteret af 2-3 læger ved telefonen alle hverdage kl. 8-9. Efterfølgende af lægesekretær med læge adgang og akutte tider.